Política de privacitat

La confidencialitat de les teves dades personals és un aspecte fonamental per a la FUNDACIÓ HESTIA.

En fer ús d’aquesta Web i dels serveis que s’hi ofereixen, l’usuari accepta quedar vinculat a les condicions de la present Política.

Aquesta política està dirigida a explicar com i per a quins propòsits utilitzem la informació proporcionada. A aquests efectes, preguem que llegeixis atentament aquesta Política de Privadesa.

 

La FUNDACIÓ HESTIA es reserva el dret de modificar la present política de privadesa d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis implicarà l’acceptació dels mateixos.

En cas de dubte en relació amb la present Política de Privadesa, pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per correu electrònic a arj@gruprl.com.

 

Qui és el responsable?

FUNDACIÓ HESTIA, amb CIF: G61513958, domicili a CARRER DOCTOR ARCE 10 PLANTA BAIXA 28002, Madrid.

 

Com hem obtingut les teves dades personals?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies o actuals que has mantingut o mantens amb la FUNDACIÓ HESTIA: com a receptor dels nostres serveis, com a participant de les nostres campanyes, com a donant o perquè ens hagis sol·licitat informació sobre els serveis, activitats i campanyes de la FUNDACIÓ HESTIA.

La FUNDACIÓ HESTIA està legitimada per recollir les teves dades com a conseqüència de les obligacions contractuals d’aquesta relació o derivades del consentiment atorgat per l’interessat.

 

Aquestes dades són les adequades per als fins que es descriuen en el punt següent.

 

Tindràs dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment al domicili social de la FUNDACIÓ HESTIA, CALLE DOCTOR ARCE 10 PLANTA BAJA 28002, Madrid i/o mitjançant correu electrònic a l’adreça arj@gruprl.com. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i tindrà com a conseqüència la impossibilitat de mantenir la relació o prestació del servei, si escau.

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades i fins quan?

La informació que ens has facilitat o puguis facilitar-nos en el futur s’utilitza estrictament per als següents propòsits, segons correspongui:

 

• Processar les teves consultes i/o sol·licituds;
• Complir les diferents obligacions legals de la FUNDACIÓ HESTIA.

 

Termini de conservació de la informació

Les teves dades seran conservades mentre es mantingui vigent la finalitat per la qual van ser recollides, sempre que no hi hagi una norma legal que exigeixi un major termini de conservació. Si fos aquest el cas, es procedirà al bloqueig de les dades un cop complerta la finalitat fins que hagi transcorregut el termini legal preceptiu. En cas que el tractament de les dades es basi en el consentiment atorgat, aquestes seran eliminades un cop es revoqui el consentiment. Posteriorment les dades recollides seran destruïdes amb garanties de privadesa.

 

A qui podem facilitar les teves dades i per què?

Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:

• Proveïdors que necessitin accedir a les dades per la prestació de serveis que la FUNDACIÓ HESTIA els hagi contractat: empreses prestadores de serveis d’IT i assessorament, tercers que ens ajudin a proporcionar serveis digitals i campanyes que ens ajudin a promocionar els nostres serveis i tercers que realitzin treballs d’estadística. La FUNDACIÓ HESTIA té subscrits amb tots ells els contractes de confidencialitat i tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privadesa.

• Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a les quals la FUNDACIÓ HESTIA està subjecta per la seva activitat.

• Terceres persones que, de forma raonable, necessitin tenir accés a les teves dades de caràcter personal per una o més de les finalitats descrites.

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

S’han adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

 

La FUNDACIÓ HESTIA posa de manifest el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privadesa dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar-ne la pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 

Quins són els teus drets?

Com a interessat directe, tens dret a obtenir confirmació sobre si els responsables estem tractant dades personals que et concerneixen, o no. Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.
Per exercir aquests drets, pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a la FUNDACIÓ HESTIA, Ref. Protecció de dades, CALLE DOCTOR ARCE 10 PLANTA BAJA 28002, Madrid, o bé per correu electrònic a arj@gruprl.com. Per a l’exercici d’aquests drets serà necessari adjuntar una còpia del DNI. Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades pots dirigir-te al Delegat de Protecció de Dades, per correu electrònic a arj@gruprl.com.
Finalment, et recordem el teu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en aquells supòsits en els quals es produeixi una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable.