La Fundació Hestia és una organització sense ànim de lucre enfocada a la protecció de les persones més vulnerables, la innovació en l’àmbit sociosanitari i de la salut mental, i la sensibilització a la societat sobre aquests valors.

Orígens

La Fundació Hestia es crea amb la finalitat de prestar atenció sociosanitària i en salut mental, i fomentar la recerca i la docència en aquestes disciplines.

 

Al llarg de la seva trajectòria, va afegir als seus objectius, les accions de tutela i curatela de persones amb malaltia mental i / o demència, i la col·laboració en aquestes tasques amb altres fundacions del mateix àmbit d’actuació com ara la Fundación Santa María.

 

El 2016, la Fundació Hestia passa a ser l’entitat que assumeix la responsabilitat social corporativa de Hestia Alliance.

Missió, visió i valors

Missió

La Fundació Hestia és una entitat compromesa amb la protecció de col·lectius vulnerables i la cura de persones amb una malaltia mental o en procés d’envelliment. Sensibilitzem a la població sobre les necessitats d’aquests col·lectius. Ens guien l’excel·lència i la innovació.

Visió

Cerquem l’excel·lència en els processos d’inclusió social i d’acceptació de la diversitat dels col·lectius fragils.Volem ser referents de quality en la recerca de noves fòrmules per atendre a les persones grans o amb malaltia mental.

Visió

Cerquem l’excel·lència en els processos d’inclusió social i d’acceptació de la diversitat dels col·lectius fragils.Volem ser referents de qualitat en la recerca de noves fòrmules per atendre a les persones grans o amb malaltia mental.

Valors

Compromís social. Qualitat. Participació. Solidaritat. Integració. Excel·lència. Profesionalitat. Innovació.