La Fundació Hestia s’enfoca en la protecció de les persones més vulnerables, la innovació en l’àmbit sociosanitari i de la salut mental, i la sensibilització a la societat sobre la fragilitat, l’estigma, l’aïllament i els riscos d’exclusió social associats a la malaltia mental i/o l’envelliment, i sobre la necessitat d’enfortir la integració social de qui està vivint aquests processos.

Protecció

L’activitat de l’área de protecció de la Fundació Hestia es desenvolupa a través de tres fronts principal:

TUTELA

El Servei d’Informació i/o Assessorament o Pre-tutela és dona a l’inici d’un procés d’incapacitació. Informem i assessorem a les famílies de persones susceptibles de ser incapacidades o que es troben en el procés. Sovint, aquesta situació és complexa i pot generar molta ansietat a les persones més properes al futur tutelat. L’equip professional de la Fundació Hestia explicarà els passos a seguir, la documentació necessària, els recursos existents, i intentarà resoldre tots els dubtes que sorgeixin.

 

L’equip multidisciplinari del Servei de Tuteles realitza un pla de treball personalitzat i adaptat a cada tutelat, fixant uns objectius conjunts per assolir-los i resoldre totes aquelles qüestions de caràcter psicosocial, econòmic-administratiu i/o jurídic que puguin afectar els tutelats de la fundació.

 

Els càrrecs tutelars que la Fundació pot exercir són el d’administrador patrimonial, defensor judicial, curador i tutor en funció del tipus d’incapacitació que hagi dictaminat el jutjat.

MENJADOR SOCIAL

És un servei que té per objectiu donar resposta a una situació de risc, possibilitant una alimentació sana i saludable, de manera temporal, a aquelles persones i famílies amb greus necessitats socials i de subsistència.

TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

La Fundació, en col·laboració amb el Departament de Justícia, ofereix la possibilitat de realitzar una activitat d’utilitat pública o d’interès social, sense retribució, a persones sotmeses a mesures penals alternatives, per afavorir la seva reinserció social.

Innovació

La Fundación Hestia, fidel als seus valors d’innovació i excel·lència, estableix aliances amb partners universitaris. Aquesta visió l’ha portat a crear sinèrgies amb la Universitat Internacional de Catalunya. Fruit d’aquesta relació neix la Càtedra Hestia d’Atenció Integral Social i Sanitària que promou les Beques i Premis a l’excel·lència investigadora en l’àmbit sociosanitari i de la salut mental.

Sensibilització

En aquest context, s’emmarquen accions d’informació i sensibilització de caràcter esportiu i social, entre les quals pren especial rellevància el patrocini de l’equip de bàsquet Hestia Menorca.
Aquest patrocini, vinculat al projecte #matealestigma, pretén:

 

Promoure l’esport com a eina per a millorar la salut mental.

 

Afavorir la integració social dels col·lectius que pateixen malalties mentals greus.

 

Visibilitzar la malaltia mental i lluitar contra l’estigma.