La Fundació Hestia s’enfoca en la protecció de les persones més vulnerables, la innovació en l’àmbit sociosanitari i de la salut mental, i la sensibilització a la societat sobre la fragilitat, l’estigma, l’aïllament i els riscos d’exclusió social associats a la malaltia mental i/o l’envelliment, i sobre la necessitat d’enfortir la integració social de qui està vivint aquests processos.

Protecció

L’activitat de l’área de protecció de la Fundació Hestia es desenvolupa a través de tres fronts principal:

SUPORT A LA CAPACITAT JURÍDICA

El Servei dInformació i/o Assessorament té lloc a l’inici d’un procés de sol· licitud de mesures de suport per a l’exercici de la capacitat jurídica.
Informem i assessorem les famílies de persones susceptibles de necessitar aquestes mesures o que estan immerses en el procés de sol·licitud de les esmentades mesures.

Amb freqüència aquesta situació és complexa i pot generar molta ansietat en les persones properes a qui necessita mesures de suport. L’equip professional de la Fundació explicarà els passos que cal seguir, la documentació necessària, els recursos existents i intentarà resoldre tots els dubtes que sorgeixin.

 

L’equip multidisciplinari del Servei de Suport realitza un pla de treball personalitzat i adaptat a cada persona amb que requereixi mesures de suport, fixant uns objectius conjunts i resolent totes aquelles qüestions de caràcter psicosocial, economico-administratiu i/o jurídic que puguin afecta les persones assistides per la Fundació.
Les mesures que la Fundació pot assumir són la curatela, la curatela representativa, la defensa judicial i la guàrdia de fet.

MENJADOR SOCIAL

És un servei que té per objectiu donar resposta a una situació de risc, possibilitant una alimentació sana i saludable, de manera temporal, a aquelles persones i famílies amb greus necessitats socials i de subsistència.

TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

La Fundació, en col·laboració amb el Departament de Justícia, ofereix la possibilitat de realitzar una activitat d’utilitat pública o d’interès social, sense retribució, a persones sotmeses a mesures penals alternatives, per afavorir la seva reinserció social.

Innovació

La Fundació Hèstia, fidel als seus valors d’innovació i excel·lència, estableix aliances amb partners universitaris, com la que va originar la Càtedra Hèstia d’Atenció Social i Sanitària, per impulsar seminaris i sessions de treball i promoure la recerca en l’àmbit sociosanitari i de la salut mental.

Sensibilització

En aquest context, s’emmarquen accions d’informació i sensibilització de caràcter esportiu i social, entre les quals pren especial rellevància el patrocini de l’equip de bàsquet Hestia Menorca.
Aquest patrocini, vinculat al projecte #matealestigma, pretén:

 

Promoure l’esport com a eina per a millorar la salut mental.

 

Afavorir la integració social dels col·lectius que pateixen malalties mentals greus.

 

Visibilitzar la malaltia mental i lluitar contra l’estigma.