Fundació Hestia dóna suport a la no discriminació per discapacitat en l’atenció a persones amb COVID-19

Fundació Hestia es solidaritza amb l’exigència que col·lectius com Plena Inclusió, Col·lectiu Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) o la Confederació Espanyola d’Organitzacions de Majors (CEOMA) han expressat a l’autoritats sanitàries per tal que s’elimini qualsevol eventual desigualtat en l’accés a l’atenció mèdica ia tractaments en unitats de cures intensives durant la pandèmia del coronavirus.

En aquest sentit, aquests col·lectius s’han dirigit especialment a les societats científiques per animar-les a revisar els seus protocols i manuals perquè no hi hagi cap escletxa que permeti descartar ningú per raó d’edat o de discapacitat de determinats tractaments, a més d’haver elaborat documents amb recomanacions per al personal sanitari que els ajudin a l’hora d’atendre pacients amb discapacitat intel·lectual o de desenvolupament amb especials dificultats de comprensió.

Sense comentaris

Publica un comentari