Fundació Hestia es solidaritza amb l'exigència que col·lectius com Plena Inclusió, Col·lectiu Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) o la Confederació Espanyola d'Organitzacions de Majors (CEOMA) han expressat a l'autoritats sanitàries per tal que s'elimini qualsevol eventual desigualtat en l'accés a l'atenció mèdica...