COVID-19 i gent gran: del confinament de professionals als protocols

Les veus d’alarma sobre la vulnerabilitat de les persones que viuen en residències de gent gran arran de l’impacte de l’coronavirus i de les mesures decretades per contenir la pandèmia han motivat diferents iniciatives per protegir aquest col·lectiu i garantir-ne la seva salut i el seu benestar.

Así, en residències com el Centre Geriàtric Lleida, Santa Oliva a Olesa de Montserrat, Sant Jeroni a Estella, Sant Àngel d’Alcañiz o la de la barriada de Sant Basili de Múrcia s’ha optat per confinar total o parcialment a la plantilla per minimitzar el risc de contagi i pal·liar la sensació d’aïllament i solitud accentuada després de les restriccions imposades per l’estat de alarma.

Aquest confinament s’ha sumat a altres mesures com un major abastament per reduir al mínim la visita de proveïdors, reprogramar torns per reduir les probabilitats de contagi del personal als residents o anticipar la prohibició de visites d’amics i familiars, i les sortides de les instal·lacions, substituint aquestes actvitats pels contactes telemàtics.

Destacan els centres que s’han decantat pel confinament que aquesta opció obeeix al fet que els seus professionals han anteposat l’obligació i, sobretot, la vocació a les necessitats personals pròpies en una emergència sanitària sense precedents, un plantejament que es fa extensiu entre el personal d’altres residències que, sense estar confinat, està redoblant els seus esforços per donar la millor resposta assistencial aos residents i les seves famílies.

Guía específica

Per altra banda, la consciència sobre aquesta vulnerabilitat ha motivat l’aprovació d’una “Guia de prevenció i control davant el COVID-19 en residències de gent gran i altres centres de serveis socials de caràcter residencial “. En el document, elaborat pel Ministeri de Sanitat, s’estableix que aquest tipus de centres ha de comptar amb el seu corresponent pla de contingencia.

Este pla ha d’incloure l’anàlisi detallada de les característiques dels residents i de les infraestructures existents i la relació dels recursos humans, respecte dels quals s’exigeix ​​un pla de continuïtat que permeti afrontar les eventuals baixes. A més, ha de contenir relació detallada dels equips de protecció individual disponibles i una estimació de les necessitats en un escenari d’augment acusat de casos i garantir la provisió de sabó, paper i solucions desinfectantes.

La guia recull, així mateix, mesures generals dirigides a la protecció de la salut dels residents i treballadors, i protocols d’actuació si es detecta un contagi entre els dos col·lectius, o haver tingut contacte amb una persona amb COVID-19. Finalment, estableix pautes concretes en matèria d’higiene, neteja i desinfecció i gestió de recursos.

Sense comentaris

Publica un comentari