Discapacitat i reconstrucción social i económica postpandèmia

La petició de participar en la reconstrucció social i econòmica necessària per superar les conseqüències de la pandèmia provocada per la SARS-Cov-2 centra les reivindicacions de les persones amb discapacitat i les seves famílies en el Dia Internacional i Europeu de la Discapacitat 2020 que se celebra cada 3 de desembre. Així es desprèn del Manifest elaborat pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat al qual s’han adherit diferents entitats que treballen amb aquest col·lectiu, i l’adaptació i validació en lectura fàcil ha fet Plena inclusió España.

Tras constatar que, juntament amb la gent gran, les persones amb discapacitat són un dels grups socials més castigats per la pandèmia, tant per condicions objectives com per factors socials, polítics, econòmics i legals que col·loquen a aquest grup en posició de fragilitat extrema, el Manifest reclama una participació activa del col·lectiu en el disseny i la implementació d’accions que permetin revertir l’impacte de la crisi, amb un accent especial en les nenes i dones amb discapacitat, i les dones que tenen cura de persones amb discapacitat.

Així mateix, proposa un decàleg que inclou mesures com la creació d’un fons de rescat d’emergència postpandemia de 300 milions d’euros pel sector de la discapacitat, l’adopció d’un nou marc estatal laboral per afavorir la inserció laboral, que propiciïn la creació de 200.000 llocs de treball, la implantació de l’accessibilitat universal en tots els entorns o la creació d’un autèntic espai socisanitario, com proveïdor de benestar i xarxa de suport que garanteixi condicions dignes de vida a les persones amb necessitats complejas.

Pots accedir-se al Manifest complet i al text amb pictogrames de suport, així com a la versió de lectura fàcil en les web de CERMI i Plena inclusió Espanya, respectivament.

(Il·lustració: Fragment del text amb pictogrames elaborat per CERMI)

Sense comentaris

Publica un comentari