Equip tutelar: el cor de la protecció de la Fundació Hestia

Incapacitació, tutela, curatela, defensa judicial, administració patrimonial … Termes per donar cobertura jurídica a la protecció que necessiten persones vulnerables, com són aquelles a les que s’impossibilita per patir malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic que impedeixen la persona governar-se per si mateixa.

Fundación Hestia assumeix la protecció de gairebé 140 persones amb aquestes característiques i l’assessorament i acompanyament dels seus familiars, però aquesta protecció només és possible gràcies al seu equip tutelar, integrat pel conjunt de professionals que s’encarreguen de vetllar pel benestar emocional, físic i econòmic de les persones incapacitadas.

Dos són els perfils que conformen aquest equip, el de referent tutelar i el d’auxiliar tutelar. Els referents tutelars són els encarregats de dissenyar i implementar les accions necessàries per a la salvaguarda personal i patrimonial de les persones protegides, mentre que els auxiliars tutelars són els que despleguen en el dia a dia el pla dissenyat per a cada tutelat.

Per a Pere Alonso, gerent de la Fundació Hestia, “l’actual equip tutelar està format per professionals degudament qualificats, persones pacients i assertives, que, a més, són capaços de compartir les seves experiències per a una millor atenció als tutelats, involucrant a nivell emocional de forma personal amb els tutelats , efectuant en molts casos un tasca de substitució de l’caràcter afectiu de la família

Sense comentaris

Publica un comentari