Fundació Hestia va facilitar 2.004 hores de treballs en benefici de la comunitat el 2023

Un total de 23 persones beneficiàries, 509 jornades i 2.004 hores realitzades el 2023 són les xifres del programa de treballs en benefici de la comunitat en que  col·labora Fundació Hestia. Els TBC són mesures substitutives d’altres condemnes imposades per la justícia que es poden aplicar sempre que hi hagi el consentiment de la persona penada, que s’ha de comprometre a fer una activitat no retribuïda d’utilitat pública i/o interès social, de la mà d’un treballador habitual d’una institució o una entitat col·laboradora.

Tasques de suport administratiu od’acompanyament a pacients i usuaris amb el suport tècnic dels professionals són algunes de les que poden servir per canalitzar els TBC, i solen pactar-se amb la persona penada d’acord amb les seves aptituds i preferències i les necessitats dels centres on es realitzen les mateixes.

Fundació Hestia es va incorporar a aquest programa el 2018 i ha anat incrementant de mica en mica el nombre de persones beneficiàries, des de les 17 persones que va sumar el 2019 -primer any complet de TBC- fins a les 23 de l’any passat. Aquesta projecció -que es va veure interrompuda temporalment a conseqüència de la pandèmia de Covid- permet donar resposta entre el 70 i el 75 per cent de les persones amb Mesures Penals Alternatives que participen en un programa TBC.

Incorporant-s’hi, Fundació Hestia perseguia un doble objectiu. D’una banda, contribuir que la persona infractora repari simbòlicament el dany ocasionat, responsabilitzant-se de les seves accions i descobrint el sentit i la utilitat de serveis que tenen una dimensió social per a la comunitat. D’altra banda, emprendre una iniciativa social en la reinserció de penats i donar difusió a la cultura que busca minimitzar els estereotips sobre la delinqüència i l’estigma dels seus protagonistes.

Per al 2024, a Fundació Hestia es proposen mantenir les mateixes xifres que l’any passat, i incrementar-les en poder, a fi de continuar consolidant aquest programa, així com elaborar una enquesta de satisfacció, que permeti detectar eventuals mancances i implementar les millores per potenciar aquesta línia d’acció.

Sense comentaris

Publica un comentari