La Fundació Hestia facilita el compliment de 2.428 hores de treballs en benefici de la comunitat

Cinc centres d’Hestia Alliance implicats, 17 persones, 2.428 hores i satisfacció. Aquest és el balanç del primer any de la Fundació Hestia com a entitat col·laboradora de el Departament de Justícia de la Generalitat en el programa de treballs en benefici de la comunitat.

Els TBC són mesures substitutives d’altres condemnes imposades per la justícia que es poden aplicar sempre que hi hagi el consentiment de la persona penada, qui s’ha de comprometre a fer una activitat no retribuïda d’utilitat pública i / o interès social, de la mà d’un treballador habitual d’una institució o entitat col·laboradora.

Dins d’aquest programa, la Fundació Hestia ha acollit el 2019 a 17 persones, canalitzant la realització de les seves hores de TBC, fins a sumar un total de 2.428 hores, en cinc centres sociosanitaris i de salut mental d’Hestia Alliance, organització a la qual la Fundació està vinculada.

Tasques de suport administratiu o d’acompanyament a pacients i usuaris amb el suport tècnic dels professionals són algunes de les que poden servir per canalizar els TBC, i solen pactar-se amb la persona penada d’acord a les seves aptituds i preferències, i a les necessitats dels centres.

“Hestia Balaguer, Hestia Duran i Reynals, Hestia Gràcia, Hestia Maresme i Hestia Palau, que es va incorporar als TBC al novembre, han estat els centres participants i cal destacar que han estat molt receptius i valoren molt positivament el fet de participar en un programa d’acció social amb aquest col·lectiu de persones “, subratlla la doctora Susana Subirà, directora de la Fundació Hestia.

Aquesta receptivitat, per part dels centres i dels professionals que es relacionen en el dia a dia amb els participants del programa, ha contribuït que el seu desplegament permeti aconseguir el doble objectiu dels TBC, la reparació simbòlica per part de l’dany causat per la persona infractora i l’adopció d’un paper actiu en la reinserció de penats i la reducció dels estereotips sobre la delinqüència i l’estigma dels seus protagonistes.

Sense comentaris

Publica un comentari